Andrzej GRZYB : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly  
- ENVI_AD(2018)613289 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k ženám, rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET 

Kontakt