Czesław Adam SIEKIERSKI : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) PL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt