József SZÁJER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt