Anna ZÁBORSKÁ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt