Anna ZÁBORSKÁ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt