Pascal ARIMONT : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro regionální rozvoj 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Poslední činnosti 

Kontakt