Ana MIRANDA : Úvodní stránka 

Členka 

Petiční výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 
Výbor pro právní záležitosti 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Brunej  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt