Eleni THEOCHAROUS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 07-03-2016 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 08-03-2016 / 08-03-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 09-03-2016 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 25-11-2015 : Democratic Rally (Kypr)
 • 26-11-2015 / 01-07-2019 : Independent (Kypr)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 08-03-2016 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 05-10-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-07-2014 / 30-09-2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
 • 01-10-2014 / 07-03-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 06-10-2014 / 07-03-2016 : Výbor pro rozvoj
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629619 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (B8-0068/2018) EN  
 

. ‒ Half a million women in the EU and as many as 200 million worldwide are living with the consequences of female genital mutilation (FGM), one of the most harmful violations of women´s human rights. FGM prevention measures must be included in all policy areas, including health, social work, education and justice. Also, cross-sectoral cooperation and bridge building between organisations working with communities are essential in working towards guaranteeing and safeguarding women’s human rights. There can be no tolerance of violence against women and practices such as FGM.

Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) EN  
 

The differences which currently exist between the Member States’ laws for tackling and prosecuting fraud against the EUEs financial interests encourage potential criminals to seek out and take advantage of the most lenient judicial systems. Adoption of this Directive means that we have a strong instrument at hand to combat fraud to the EU budget and to return the defrauded funds to the legal economy. This is the first step towards the harmonisation of criminal law in Europe when crimes are committed against the EU budget and it is extremely important.

Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) EN  
 

The European Union is dedicated to promoting peace, stability and the well-being of all people. However, current destabilisation and several crises around the world make it essential to find new ways of approaching diplomacy.
Therefore the European Union, whose strength is to be united in its diversity, needs to find innovative ways to engage by creating a space of dialogue and awareness. Culture is an integral part of fundamental human rights as it helps to create individual and collective fulfilment in societies and it is therefore essential for the achievement of the SDGs. The promotion in a positive manner of international cultural relations as a soft-power tool is vital. International cultural relations can contribute to enhancing European values in the rest of the world and raising awareness of other cultures among European citizens and our capacity to learn from them.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o dodržování lidských a náboženských práv v Turecku  
- P8_DCL(2016)0101 - Nevzato v potaz  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 35 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o ochraně svobody slova a lidských práv v Turecku  
- P8_DCL(2016)0090 - Nevzato v potaz  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 50 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech