Nikolaos CHOUNTIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition of the Radical Left (Řecko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  
- ECON_AD(2012)486023 -  
-
ECON 
STANOVISKO k provádění právních předpisů EU týkajících se vody, které předcházejí potřebnému obecnému přístupu k evropské problematice vody  
- PETI_AD(2012)480836 -  
-
PETI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k opatřením v návaznosti na přenesení legislativních pravomocí na Komisi a ke kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komise ze strany členských států  
- ECON_AD(2013)514604 -  
-
ECON 
STANOVISKO k provádění směrnice o spotřebitelském úvěru 2008/48/ES  
- ECON_AD(2012)483752 -  
-
ECON 
STANOVISKO ke dvaceti největším obavám evropských občanů a podniků ohledně fungování jednotného trhu  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt