Nikolaos CHOUNTIS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2015 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2015 / 01-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Řecko)
 • 02-09-2015 / 01-07-2019 : Popular Unity (Řecko)

Poslanci 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradník 

 • 31-08-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-08-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně  
- CULT_AD(2018)620972 -  
-
CULT 
STANOVISKO s doporučeními Komisi týkajícími se přeshraničních restitučních nároků na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
STANOVISKO o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) EL  
 

Η νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας αποτυγχάνει να ρυθμίσει επαρκώς και αποτελεσματικά, προς το συμφέρον των πολίτων, τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αρχικά, η οδηγία εξαιρεί τις Πλατφόρμες Ανταλλαγής Βίντεο (Video Sharing Platforms -VSP), όπως το YouTube, από τα ίδια πρότυπα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών όπως οι γραμμικές τηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτό, αυτομάτως θέτει σε κίνδυνο τους ανηλίκους και άλλες ομάδες πληθυσμού εκθέτοντάς τους σε επιβλαβές περιεχόμενο.
Σύμφωνα με το ψηφισμένο κείμενο, το VSP - το οποίο περιλαμβάνει και το Facebook - θα επιτρέπεται να αυτορρυθμίζεται σε ό, τι μεταδίδει, ενώ οι παραδοσιακές και άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο διαδίκτυο θα δεσμεύονται από αυστηρότερες οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι η συντακτική ευθύνη για το VSP θα υπόκειται στην αυτορρύθμιση της βιομηχανίας.
Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας (AVMSD) αποτελεί μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία δίκαιων όρων λειτουργείας προς το συμφέρον των πολίτων, ευθυγραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των VSP με αυτές των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η οδηγία επιδεινώνει περαιτέρω τους κανόνες διαφήμισης και τοποθέτησης προϊόντων σε όλα τα μέσα εκπομπής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευάλωτοι τηλεθεατές καθώς και το ευρύ κοινό θα εκτίθενται σε περισσότερα διαφημιστικά σποτ ανθρακούχων ποτών και ανθυγιεινών τροφών από ό, τι στο παρελθόν.

Budoucnost potravinářství a zemědělství (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) EL  
 

Η αύξηση της φορολόγησης, των ασφαλιστικών εισφορών, του ενεργειακού κόστους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του κόστους των εφοδίων στην Ελλάδα εξωθούν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο στην εγκατάλειψη της παραγωγής, αφού πλέον αυτή έχει καταστεί ασύμφορη.
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την νέα ΚΓΠ, με αρκετό ευχολόγιο, ως συνήθως, αλλά και μία ακόμη πιο δυσοίωνη απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που προσπαθεί να εισαγάγει τη λογική της επίτευξης φιλόδοξων τιμών-στόχων ως προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων, αλλά και τη λογική τα κονδύλια αυτά να δαπανώνται σε τομείς όπου η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, προετοιμάζοντας τη χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις!
Η αύξηση του προϋπολογισμού της νέας ΚΓΠ, η απλούστευσή της και ο εκσυγχρονισμός της είναι αναγκαία, αλλά μόνο εφόσον στοχεύουν και εξασφαλίζουν τη στήριξη των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση.

Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (B8-0184/2018) EL  
 

Το κείμενο, με περισσή δόση υποκρισίας, διακατέχεται από την επιδίωξη να πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που η ΕΕ έχει αποτύχει να πραγματοποιήσει στην επικράτεια της λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μαζί με συναδέλφους από την GUE/NGL, κατέθεσα τέσσερις τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι ευθύνες και η υποκρισία κρατών μελών της ΕΕ τα οποία, με στρατιωτικές επεμβάσεις, συμβάλουν στην όξυνση των εντάσεων, ενώ την ίδια στιγμή γυρνούν την πλάτη στις τεράστιες προσφυγικές ροές που και τα ίδια προκαλούν. Απορρίπτουμε τις Πολιτικές Μετανάστευσης της ΕΕ, πού έχουν ως κύριο στόχο την αποτροπή πάρα την διάσωση των προσφύγων μέσω της στρατιωτικοποίησης των Ευρωπαϊκών συνόρων. Απορρίπτουμε επίσης την σύναψη επαίσχυντων συμφωνιών με αυταρχικά καθεστώτα όπως στην Λιβύη αλλά και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η αύξηση των διασωστικών μέσων, η άμεση κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς στους στις χώρες επιθυμίας τους. Τέλος, καταδικάζουμε τα συχνά φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και ζητάμε την πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o opětovném projednání dluhů  
- P8_DCL(2016)0043 - Nevzato v potaz  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 75 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech