Nikolaos CHOUNTIS : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně  
- CULT_AD(2018)620972 -  
-
CULT 
STANOVISKO s doporučeními Komisi týkajícími se přeshraničních restitučních nároků na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
STANOVISKO o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Kontakt