Nikolaos CHOUNTIS : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti  
- CULT_AD(2018)625467 -  
-
CULT 
STANOVISKO o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU  
- CULT_AD(2018)620999 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018  
- CULT_AD(2018)616539 -  
-
CULT 
STANOVISKO k provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech  
- CULT_AD(2017)610824 -  
-
CULT 
STANOVISKO ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systému záruk EU pro mladé lidi  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení  
- CULT_AD(2017)595580 -  
-
CULT 

Kontakt