Nikolaos CHOUNTIS : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) EL  
 

Η νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας αποτυγχάνει να ρυθμίσει επαρκώς και αποτελεσματικά, προς το συμφέρον των πολίτων, τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αρχικά, η οδηγία εξαιρεί τις Πλατφόρμες Ανταλλαγής Βίντεο (Video Sharing Platforms -VSP), όπως το YouTube, από τα ίδια πρότυπα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών όπως οι γραμμικές τηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτό, αυτομάτως θέτει σε κίνδυνο τους ανηλίκους και άλλες ομάδες πληθυσμού εκθέτοντάς τους σε επιβλαβές περιεχόμενο.
Σύμφωνα με το ψηφισμένο κείμενο, το VSP - το οποίο περιλαμβάνει και το Facebook - θα επιτρέπεται να αυτορρυθμίζεται σε ό, τι μεταδίδει, ενώ οι παραδοσιακές και άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο διαδίκτυο θα δεσμεύονται από αυστηρότερες οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι η συντακτική ευθύνη για το VSP θα υπόκειται στην αυτορρύθμιση της βιομηχανίας.
Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας (AVMSD) αποτελεί μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία δίκαιων όρων λειτουργείας προς το συμφέρον των πολίτων, ευθυγραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των VSP με αυτές των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η οδηγία επιδεινώνει περαιτέρω τους κανόνες διαφήμισης και τοποθέτησης προϊόντων σε όλα τα μέσα εκπομπής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευάλωτοι τηλεθεατές καθώς και το ευρύ κοινό θα εκτίθενται σε περισσότερα διαφημιστικά σποτ ανθρακούχων ποτών και ανθυγιεινών τροφών από ό, τι στο παρελθόν.

Budoucnost potravinářství a zemědělství (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) EL  
 

Η αύξηση της φορολόγησης, των ασφαλιστικών εισφορών, του ενεργειακού κόστους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του κόστους των εφοδίων στην Ελλάδα εξωθούν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο στην εγκατάλειψη της παραγωγής, αφού πλέον αυτή έχει καταστεί ασύμφορη.
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την νέα ΚΓΠ, με αρκετό ευχολόγιο, ως συνήθως, αλλά και μία ακόμη πιο δυσοίωνη απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που προσπαθεί να εισαγάγει τη λογική της επίτευξης φιλόδοξων τιμών-στόχων ως προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων, αλλά και τη λογική τα κονδύλια αυτά να δαπανώνται σε τομείς όπου η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, προετοιμάζοντας τη χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις!
Η αύξηση του προϋπολογισμού της νέας ΚΓΠ, η απλούστευσή της και ο εκσυγχρονισμός της είναι αναγκαία, αλλά μόνο εφόσον στοχεύουν και εξασφαλίζουν τη στήριξη των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση.

Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (B8-0184/2018) EL  
 

Το κείμενο, με περισσή δόση υποκρισίας, διακατέχεται από την επιδίωξη να πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που η ΕΕ έχει αποτύχει να πραγματοποιήσει στην επικράτεια της λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μαζί με συναδέλφους από την GUE/NGL, κατέθεσα τέσσερις τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι ευθύνες και η υποκρισία κρατών μελών της ΕΕ τα οποία, με στρατιωτικές επεμβάσεις, συμβάλουν στην όξυνση των εντάσεων, ενώ την ίδια στιγμή γυρνούν την πλάτη στις τεράστιες προσφυγικές ροές που και τα ίδια προκαλούν. Απορρίπτουμε τις Πολιτικές Μετανάστευσης της ΕΕ, πού έχουν ως κύριο στόχο την αποτροπή πάρα την διάσωση των προσφύγων μέσω της στρατιωτικοποίησης των Ευρωπαϊκών συνόρων. Απορρίπτουμε επίσης την σύναψη επαίσχυντων συμφωνιών με αυταρχικά καθεστώτα όπως στην Λιβύη αλλά και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η αύξηση των διασωστικών μέσων, η άμεση κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς στους στις χώρες επιθυμίας τους. Τέλος, καταδικάζουμε τα συχνά φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και ζητάμε την πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους.

Kontakt