• Liam   AYLWARD  

Liam AYLWARD : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o elektronické identifikaci ovcí  
- P7_DCL(2011)0051 - Nevzato v potaz  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Počet signatářů : 160 - 15-03-2012