David CASA
 • David
  CASA
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Datum narození: 16. listopad 1968, Valletta

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva
 • 01.07.2014 ... : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rybolov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14.07.2014 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19.01.2017 ... : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14.03.2018 ... : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradník

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Hospodářský a měnový výbor
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14.07.2014 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Hospodářský a měnový výbor

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

138

Občanství EU na prodej (rozprava)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Občanství EU na prodej (rozprava) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků (rozprava)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Vnitřní trh služeb (rozprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči (rozprava)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Vysvětlení hlasování

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Vysvětlení hlasování

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

7

ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

ZPRÁVA o budoucnosti DPH

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

2

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

9

STANOVISKO k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

STANOVISKO k evropskému akčnímu plánu pro obchod ku prospěchu všech aktérů

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

STANOVISKO k vnitřnímu trhu služeb: aktuální stav a další postup

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

STANOVISKO k budoucí evropské mezinárodní investiční politice

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

STANOVISKO ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Návrhy usnesení

1

Návrh usnesení o lesních požárech v létě 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014

Parlamentní otázky

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komise

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komise

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komise

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komise

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komise

VP/HR - Práva žen zadržovaných v Egyptě

07-03-2014 E-002713/2014 Komise

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komise

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komise

VP/HR - práva žen v Afghánistánu

18-02-2014 E-001838/2014 Komise

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

48

Vysvětlení hlasování

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Vysvětlení hlasování

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - ZPRÁVA o iniciativě „Small Business Act“

Vysvětlení hlasování

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - ZPRÁVA „2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“

Vysvětlení hlasování

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o návratu a opětovném začlenění vězňů z vazebního zařízení v zátoce Guantánamo

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - ZPRÁVA o druhém strategickém přezkumu energetické politiky

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - ZPRÁVA o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - ZPRÁVA o programu pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - ZPRÁVA o volné přírodě v Evropě

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o Evropském rybářském fondu

PECH
24-06-2005 A6-0217/2005

Návrhy usnesení

3

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o situaci uprchlíků na Maltě

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rebv. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o naléhavém plánu nezdaňování malých a středních podniků v Evropské unii

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 39 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o harmonizaci daňových systémů v zemích Evropské unie prostřednictvím zavedení rodinného kvocientu

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 23 - 08-05-2009

Parlamentní otázky

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komise

Vízová povinnost při cestách do USA pro občany EU z 10 členských států

22-11-2006 O-0127/2006 Komise

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komise

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Rada

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komise

Uplatnění snížené sazby DPH na výrobky a služby nezbytné pro blaho dětí

18-10-2005 O-0098/2005 Komise

Ukončení využívání dětské práce

16-03-2005 O-0038/2005 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels