Christofer FJELLNER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Íránem 

Poslední činnosti 

Christofer FJELLNER  
Christofer FJELLNER 

Na platformě EP NEWSHUB

 • Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar. Skapar jobb, skatteintäkter och är en viktig handelsvara. Att värna det svenska självbestämmandet över skogen blir en av de viktigaste uppgifterna nästa mandatperiod! https://t.co/erZ0ATfrjf 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 
 • Snuset är inte största frågan i EU, men mkt viktig för folkhälsan. Tobaksrelaterad dödlighet bland män är tre gånger så hög i övriga Europa som i SE. Vi snusar istället för att röka. Nu behöver vi en regering & europaparlamentariker som bryr sig om snuset. https://t.co/3nF8qSNli9 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 
 • När Sverige byggde ut kärnkraften var vi ett globalt föredöme på riktigt i klimatet! "Om resten av världen i dag skulle göra samma sak och bygga ut kärnkraft lika snabbt skulle världen vara kvitt fossila bränslen på drygt 20 år." https://t.co/s6PKP8rQaq 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 

Kontakt