Lívia JÁRÓKA : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

PE  
Evropský parlament 

Úkoly místopředsedkyně: 

  • předsedkyně komise pro audit
  • přístup k dokumentům
  • členka pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament
  • členka skupiny na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a rozmanitost
  • členka kanceláře Ceny evropského občana
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se Západního Balkánu

Členka 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt