Kinga GÁL : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Členka 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Smlouva o založení Dopravního společenství (A8-0022/2019 - Karima Delli) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt