Kinga GÁL : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Členka 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt