Yannick VAUGRENARD : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Indií

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013  
- BUDG_AD(2006)367682 -  
-
BUDG 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o dodržování základních práv pracujících „přemístěných“ v rámci Evropy  
- P6_DCL(2008)0045 - Nevzato v potaz  
Yannick VAUGRENARD , Maria MATSOUKA , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR  
Datum zahájení : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Počet signatářů : 104 - 10-09-2008
Písemné prohlášení o nutnosti prosazovat sociální ustanovení v jednáních WTO  
- P6_DCL(2005)0083 - Nevzato v potaz  
Yannick VAUGRENARD , Harlem DÉSIR , Kader ARIF , Françoise CASTEX , Jean Louis COTTIGNY  
Datum zahájení : 20-12-2005
Platné do : 20-03-2006
Počet signatářů : 72 - 20-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.