Miroslav MIKOLÁŠIK : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt