Gabriele ZIMMER : Úvodní stránka 

Členka 

BCPR  
Konference předsedů 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt