Karin RESETARITS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Nezařazení poslanci
 • 08-06-2005 / 01-02-2006 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 02-02-2006 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 18-04-2006 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Rakousko)
 • 19-04-2006 / 13-07-2009 : Die Liberalen (Rakousko)

Místopředsedkyně 

 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-09-2004 / 07-06-2005 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 10-05-2007 / 06-05-2008 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k demografické budoucnosti Evropy  
- FEMM_AD(2007)394241 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2007  
- CULT_AD(2007)388699 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o žhářském útoku na slovinské jesle v Terstu jako o útoku na slovinskou menšinu v Itálii  
- P6_DCL(2007)0023 - Nevzato v potaz  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum zahájení : 01-03-2007
Platné do : 01-06-2007
Počet signatářů : 39 - 01-06-2007
Písemné prohlášení o konfliktních diamantech a Kimberleyském procesu  
- P6_DCL(2007)0021 - Nevzato v potaz  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Datum zahájení : 26-02-2007
Platné do : 29-05-2007
Počet signatářů : 60 - 29-05-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.