Ivo BELET : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt