Ona RAINYTÉ-BODARD : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva
 • 27-02-2007 / 14-01-2008 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 15-01-2008 / 25-06-2008 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 16-02-2009 : Darbo partija (Litva)
 • 17-02-2009 / 13-07-2009 : - (Litva)

Předsedkyně 

 • 20-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Kanadou

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke CARS 21: rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu  
- EMPL_AD(2007)388629 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007  
- EMPL_AD(2006)376311 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.