Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Předseda 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Konference předsedů delegací

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Konference předsedů delegací
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO o doložkách EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
STANOVISKO ke sdělení nazvanému „Politika EU pro boj proti terorismu: dosažené úspěchy a budoucí úkoly“  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech