Jan OLBRYCHT : Úvodní stránka 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- BUDG_AD(2018)625491 -  
-
BUDG 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt