Tadeusz ZWIEFKA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt