Ana GOMES : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Zvláštní výbor pro terorismus 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace pro vztahy s Irákem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt