Francisco ASSIS : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Poslední činnosti 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt