Ivo STREJČEK
 • Ivo
  STREJČEK
 • Česká republika
 • Datum narození: 11. leden 1962, Nové Město na Moravě

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Občanská demokratická strana (Česká republika)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Občanská demokratická strana (Česká republika)

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 21.07.2009 / 08.09.2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 09.09.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

49

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Právní stát a lidská práva v Rusku, zvláště s ohledem na xenofobii a homofobii (rozprava)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(3)

Smlouvy o úvěru na bydlení (rozprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(8)

Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (rozprava)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(19)

Příprava zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (rozprava)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

15

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

LIBE ECON
24-02-2014 A7-0140/2014

ZPRÁVA o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům

ECON
03-05-2013 A7-0162/2013

ZPRÁVA o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu

ECON
30-04-2013 A7-0154/2013

ZPRÁVA o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES

ECON
06-12-2012 A7-0399/2012

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

3

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

ECON
15-10-2013 ECON_AD(2013)516664

STANOVISKO k Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody

IMCO
02-10-2012 IMCO_AD(2012)488033

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

ECON
01-03-2012 ECON_AD(2012)475906

Návrhy usnesení

2

Parlamentní otázky

7

Elektronický systém sledování zboží (EMCS) jako boj proti daňovým únikům

24-09-2013 E-010861/2013 Komise

Podpora obnovitelných zdrojů

24-09-2013 E-010839/2013 Komise

Sledovací systém INDECT

24-09-2013 P-010799/2013 Komise

Dopad novely směrnice 2001/37/ES na živnostníky a podnikatele

20-03-2013 E-003123/2013 Komise

Případná revize směrnice o tabákových výrobcích

20-10-2010 E-9012/2010 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

22

Vysvětlení hlasování

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - ZPRÁVA „2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“

Dopady finanční krize na automobilový průmysl (rozprava)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(12)

Vysvětlení hlasování

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0492/2008 - ZPRÁVA o nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě

Vysvětlení hlasování

18-11-2008 P6_CRE(2008)11-18(8)

A6-0420/2008 - ZPRÁVA o deseti letech HMU: prvních deset let hospodářské a měnové unie a budoucí problémy

Vysvětlení hlasování

22-10-2008 P6_CRE(2008)10-22(7)

B6-0543/2008 - NÁVRH USNESENÍ, o výsledcích zasedání Evropské rady konaného ve dnech 15.–16. října 2008 v Bruselu

Vysvětlení hlasování

03-09-2008 P6_CRE(2008)09-03(10)

A6-0199/2008 - ZPRÁVA o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen

Vysvětlení hlasování

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(6)

A6-0312/2008 - ZPRÁVA o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým únikům

Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (rozprava)

17-06-2008 P6_CRE(2008)06-17(5)

Vysvětlení hlasování

20-02-2008 P6_CRE(2008)02-20(5)

B6-0073/2008 - NÁVRH USNESENÍ, o příspěvku pro jarní zasedání Rady v roce 2008 ohledně Lisabonské strategie

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o uspořádání referend o ústavě v každém členském státě

23-04-2007 P6_DCL(2007)0041 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Geoffrey VAN ORDEN , Struan STEVENSON , Ivo STREJČEK , Syed KAMALL , Nina ŠKOTTOVÁ

Datum zahájení : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Počet signatářů : 63 - 06-09-2007

Parlamentní otázky

8

Zahrnutí evropských leteckých společností do systému obchodování s emisemi (EU ETS)

09-07-2008 E-4148/2008 Komise

Opakované blokace českého státního přechodu Dolní Dvořiště-Wullowitz

15-02-2007 E-0927/2007 Komise

Vízová povinnost při cestách do USA pro občany EU z 10 členských států

22-11-2006 O-0127/2006 Komise

Podpora PPP a politika soudržnosti

19-10-2006 O-0123/2006 Komise

Oddálení vstupu nových členských států do Schengenského prostoru

03-10-2006 O-0112/2006 Komise

Prince - Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura

13-07-2006 E-3414/2006 Komise

Prohlášení (7. volební období)