• Oldřich   VLASÁK  

Oldřich VLASÁK : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha  
- REGI_AD(2006)378707 -  
-
REGI