• Oldřich   VLASÁK  

Oldřich VLASÁK : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
STANOVISKO ke CARS 2020: akčnímu plánu pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě  
- TRAN_AD(2013)514598 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k regionální známce kvality: na cestě k lepším postupům v ekonomice venkova  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 
STANOVISKO k podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti  
- REGI_AD(2013)508179 -  
-
REGI 
STANOVISKO o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit  
- REGI_AD(2013)506192 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie  
- REGI_AD(2012)494684 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)  
- REGI_AD(2012)492563 -  
-
REGI 
STANOVISKO k atraktivnosti investování v Evropě  
- REGI_AD(2012)483789 -  
-
REGI 
STANOVISKO k uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví  
- REGI_AD(2011)456617 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k aktuálnímu vývoji v oblasti zadávání veřejných zakázek  
- REGI_AD(2010)431007 -  
-
REGI