• Oldřich   VLASÁK  

Oldřich VLASÁK : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o energetické budoucnosti s nízkými emisemi oxidů uhlíku  
- P6_DCL(2007)0112 - Nevzato v potaz  
Oldřich VLASÁK , Miroslav OUZKÝ , Herbert REUL , Edit HERCZOG  
Datum zahájení : 10-12-2007
Platné do : 26-03-2008
Počet signatářů : 63 - 27-03-2008
Písemné prohlášení o rovném zacházení s úředníky z nových a starých členských zemí  
- P6_DCL(2007)0082 - Nevzato v potaz  
Oldřich VLASÁK  
Datum zahájení : 24-09-2007
Platné do : 24-12-2007
Počet signatářů : 52 - 03-01-2008
Písemné prohlášení o přístupu ke společným dějinným událostem  
- P6_DCL(2007)0007 - Nevzato v potaz  
Oldřich VLASÁK  
Datum zahájení : 31-01-2007
Platné do : 30-04-2007
Počet signatářů : 14 - 30-04-2007
Písemné prohlášení o nutnosti posílení transatlantické vazby z důvodu účinného boje proti terorismu  
- P6_DCL(2006)0066 - Nevzato v potaz  
Oldřich VLASÁK  
Datum zahájení : 25-09-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 35 - 19-01-2007