Oldřich VLASÁK
 • Oldřich
  VLASÁK
 • Česká republika
 • Datum narození: 26. listopad 1955, Hradec Králové

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 14.07.2009 / 30.01.2012 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 31.01.2012 / 30.06.2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Občanská demokratická strana (Česká republika)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Občanská demokratická strana (Česká republika)

Místopředseda

 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Evropský parlament

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník

 • 22.07.2004 / 27.09.2004 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
 • 28.09.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 09.09.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

358

Přeprava odpadů (rozprava)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Přeprava odpadů (rozprava) (2)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava) (2)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Porušení právních předpisů v[nbsp ]oblasti hospodářské soutěže (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(19)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

42

ZPRÁVA o inteligentní specializaci: vytváření sítí excelence pro řádnou politiku soudržnosti

REGI
16-12-2013 A7-0462/2013

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

13

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury

TRAN
20-02-2014 TRAN_AD(2014)526147

STANOVISKO ke CARS 2020: akčnímu plánu pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě

TRAN
18-10-2013 TRAN_AD(2013)514598

STANOVISKO k regionální známce kvality: na cestě k lepším postupům v ekonomice venkova

REGI
16-10-2013 REGI_AD(2013)516946

STANOVISKO k podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti

REGI
04-06-2013 REGI_AD(2013)508179

STANOVISKO o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506192

STANOVISKO Správa jednotného trhu

REGI
19-12-2012 REGI_AD(2012)500431

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

REGI
29-10-2012 REGI_AD(2012)492666

STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie

REGI
22-10-2012 REGI_AD(2012)494684

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

REGI
04-10-2012 REGI_AD(2012)492563

STANOVISKO k atraktivnosti investování v Evropě

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

74

STANOVISKO k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup

REGI
05-03-2014 REGI_AD(2014)528070

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury

REGI
12-02-2014 REGI_AD(2014)524560

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

REGI
23-01-2014 REGI_AD(2014)524757

STANOVISKO k reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost

REGI
12-07-2013 REGI_AD(2013)513076

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

STANOVISKO k provádění strategie EU pro mládež (2010–2012)

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

STANOVISKO k modrému růstu – podpoře udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506188

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

REGI
27-03-2013 REGI_AD(2013)505979

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy

REGI
29-11-2012 REGI_AD(2012)491329

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

REGI
15-10-2012 REGI_AD(2012)494848

Návrhy usnesení

16

Společný návrh usnesení o záplavách v Evropě

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Společný návrh usnesení o makroregionální strategii pro Alpy

21-05-2013 RC-B7-0190/2013

Společný návrh usnesení o situaci v Konžské demokratické republice

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

Společný návrh usnesení o sledování voleb v Konžské demokratické republice

12-06-2012 RC-B7-0280/2012

Návrh usnesení o krocích v návaznosti na volby v Demokratické republice Kongo

06-06-2012 B7-0280/2012

  Motion for a resolution on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights

21-05-2012 B7-0251/2012

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o námořním pirátství

02-05-2012 B7-0224/2012

Společný návrh usnesení o právním zajištění evropských investic mimo Evropskou unii

19-04-2012 RC-B7-0214/2012

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne starostů

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE

Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 39 - 17-04-2014

Parlamentní otázky

19

Interpelace ve věci certifikace a provozu letadel s elektrickým motorem

20-02-2014 E-001971/2014 Komise

Interpelace ve věci nástroje pro propojení Evropy

31-01-2014 P-000986/2014 Komise

Interpelace ve věci zákazu léčiv obsahujících účinnou látku tetrazepam

26-08-2013 E-009618/2013 Komise

Přiměřenost dodatečných povolení na tranzit vojenského materiálu

22-07-2013 E-008957/2013 Komise

Zahrnutí Spojených arabských emirátů do bezvízového schengenského prostoru

27-05-2013 E-005897/2013 Komise

Zahrnutí Spojených arabských emirátů do bezvízového schengenského prostoru

27-05-2013 E-005896/2013 Rada

Rozvoj programu Erasmus pro členy místních a regionálních zastupitelstev

27-02-2013 E-002310/2013 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

45

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(21)

Akční plán o městské mobilitě (rozprava)

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(15)

Vysvětlení hlasování

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0406/2008 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

A6-0411/2008 - ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

A6-0414/2008 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006

A6-0496/2007 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS

Fond solidarity Evropské unie: překážky jeho reformy (rozprava)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(24)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovém období

REGI
19-02-2009 A6-0031/2009

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha

REGI
07-11-2006 REGI_AD(2006)378707

Písemná prohlášení

4

Písemné prohlášení o energetické budoucnosti s nízkými emisemi oxidů uhlíku

10-12-2007 P6_DCL(2007)0112 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK , Miroslav OUZKÝ , Herbert REUL , Edit HERCZOG

Datum zahájení : 10-12-2007
Platné do : 26-03-2008
Počet signatářů : 63 - 27-03-2008

Písemné prohlášení o rovném zacházení s úředníky z nových a starých členských zemí

24-09-2007 P6_DCL(2007)0082 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK

Datum zahájení : 24-09-2007
Platné do : 24-12-2007
Počet signatářů : 52 - 03-01-2008

Písemné prohlášení o přístupu ke společným dějinným událostem

31-01-2007 P6_DCL(2007)0007 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK

Datum zahájení : 31-01-2007
Platné do : 30-04-2007
Počet signatářů : 14 - 30-04-2007

Písemné prohlášení o nutnosti posílení transatlantické vazby z důvodu účinného boje proti terorismu

25-09-2006 P6_DCL(2006)0066 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK

Datum zahájení : 25-09-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 35 - 19-01-2007

Parlamentní otázky

13

Růžová vína a autorizované enologické postupy

02-04-2009 O-0067/2009 Komise

Privatizace majetkové účasti České republiky ve společnosti OKD

24-10-2008 E-5956/2008 Komise

Krize na trhu s nemovitostmi

03-12-2007 O-0079/2007 Komise

Neoprávněná zátěž spojená s novým nařízením o řízení

12-09-2007 E-4512/2007 Komise

Vízová povinnost při cestách do USA pro občany EU z 10 členských států

22-11-2006 O-0127/2006 Komise

Dimenze měst ve strukturální politice

21-11-2006 E-5207/2006 Komise

Podpora PPP a politika soudržnosti

19-10-2006 O-0123/2006 Komise

Oddálení vstupu nových členských států do Schengenského prostoru

03-10-2006 O-0112/2006 Komise

Lisabonský národní reformní program a účast regionů a měst

03-01-2006 P-0002/2006 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech