Jaromír KOHLÍČEK : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Místopředseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-03-2007 / 25-06-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Indií

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

OPINION Trans-European Network for Transport: the Court of Auditors' special report No 6/2005 EN  
- TRAN_AD(2006)380771 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu s názvem Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program (2007–13) Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace  
- TRAN_AD(2006)367652 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)  
- TRAN_AD(2005)360049 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o odmítnutí politizace historie a instrumentalizace ideologie v zájmu diskreditace a potlačování evropské levice  
- P6_DCL(2009)0034 - Nevzato v potaz  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 15 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o omezení vojenské přítomnosti USA v Evropě  
- P6_DCL(2008)0097 - Nevzato v potaz  
Daniel STROŽ , Jaromír KOHLÍČEK  
Datum zahájení : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatářů : 14 - 12-03-2009
Písemné prohlášení o zrušení sankcí proti Kubě a obnovení normálních vztahů s tímto státem  
- P6_DCL(2008)0058 - Nevzato v potaz  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Datum zahájení : 07-07-2008
Platné do : 07-11-2008
Počet signatářů : 29 - 23-10-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt