Jaromír KOHLÍČEK : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Člen 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Nástroj pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt