Jaromír KOHLÍČEK : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Člen 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt