Urszula KRUPA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Náhradnice 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Petiční výbor 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Poslední činnosti 

Kontakt