Patrizia TOIA
 • Patrizia
  TOIA
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
 • Členka
 • Itálie Partito Democratico
 • Datum narození: 17. březen 1950, Pogliano Milanese

Vystoupení na plenárním zasedání

217

Situace v Maďarsku (rozprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2018 (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Definice malých a středních podniků (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(24)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2)

Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(7)

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (hlasování)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(7.13)

Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(4)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(4)

Pokračování denního zasedání

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(6)

Pokračování denního zasedání

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(4)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o digitalizaci evropského průmyslu

ITRE
10-05-2017 A8-0183/2017

ZPRÁVA o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce

DEVE
11-11-2016 A8-0322/2016

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

6

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

STANOVISKO Korupce a lidská práva ve třetích zemích

DEVE
02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO k opatřením přijatým v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Právo na vodu

DEVE
12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

ITRE
25-03-2015 ITRE_AD(2015)546749

návrhy usnesení za skupinu/výbor

32

Návrh usnesení o sociální odpovědnosti podniků

12-03-2018 B8-0153/2018

Návrh usnesení o průmyslové politice

28-06-2017 B8-0445/2017

Návrh usnesení o situaci v Itálii po zemětřeseních

23-11-2016 B8-1288/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the case of Gui Minhai, jailed publisher in China

21-11-2016 B8-1263/2016

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o Džibutsku

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Společný návrh usnesení o Gambii

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Návrh usnesení o obchodních vztazích mezi EU a Čínou a statusu tržního hospodářství

10-05-2016 B8-0609/2016

Písemná prohlášení

5

Písemné prohlášení o ochraně dětí uvězněných rodičů

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 276 - 13-12-2016

Písemné prohlášení pro podporu náboženské svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržení paní Asie Bibiové

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN

Datum zahájení : 25-05-2016
Platné do : 25-08-2016
Počet signatářů : 282 - 25-08-2016

Písemné prohlášení o internetovém prodeji léků, které mají nebezpečné vedlejší účinky na zdraví žen

11-04-2016 P8_DCL(2016)0035 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 88 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o infekčních onemocněních vyskytujících se u dětí předškolního věku

07-09-2015 P8_DCL(2015)0033 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 124 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o hráčské závislosti

15-12-2014 P8_DCL(2014)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Nicola CAPUTO , Patrizia TOIA , Flavio ZANONATO , Fulvio MARTUSCIELLO , Alessandra MORETTI , Luigi MORGANO , Silvia COSTA , Renata BRIANO , Dario TAMBURRANO , Marco AFFRONTE , Pier Antonio PANZERI , Alessia Maria MOSCA , Isabella DE MONTE , Christel SCHALDEMOSE

Datum zahájení : 15-12-2014
Platné do : 15-03-2015
Počet signatářů : 105 - 11-03-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

52

  Suspected breach of the rights of the migrants rescued by the vessel Diciotti

30-08-2018 E-004396/2018 Komise

  Situation at the French-Italian border near Bardonecchia

03-05-2018 E-002484/2018 Komise

  Alfie Evans - free movement of patients within the EU

26-04-2018 P-002335/2018 Komise

  Clarifications regarding Directive 2006/123/EC and the seaside business sector

23-04-2018 E-002235/2018 Komise

  Security in Mexico and the new Global Agreement

28-02-2018 E-001226/2018 Komise

  VP/HR - Italian citizens missing in Mexico

28-02-2018 E-001225/2018 Komise

  Combating Afrophobia

13-02-2018 E-000893/2018 Komise

  Classified status of documentation concerning the European Medicines Agency

05-02-2018 P-000682/2018 Komise

  Net neutrality

15-12-2017 E-007796/2017 Komise

  European Medicines Agency

12-12-2017 E-007649/2017 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

9

Sociální odpovědnost podniku

01-03-2018 O-000026/2018 Komise

Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

04-09-2017 O-000070/2017 Komise

Hospodářská diplomacie EU

02-05-2016 O-000075/2016 Komise

Odvětví hydroenergetiky v Evropě

29-04-2016 O-000074/2016 Komise

Nulová sazba

29-10-2015 O-000137/2015 Komise

Přístup k financím pro malé a střední podniky

13-10-2015 O-000122/2015 Komise

Konkurenceschopnost ocelářského průmyslu v Evropské unii

20-11-2014 O-000088/2014 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

15

 

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)

18-05-2017

Con il voto di oggi sulla portabilità aggiungiamo un altro tassello importante alla creazione di un mercato unico digitale. Molti cittadini si spostano costantemente in Europa, per ragioni di studio, di lavoro o per un periodo di vacanza, ed è quanto mai essenziale garantire loro, l'armonizzazione dei servizi. Per questa ragione ho votato a favore di questo accordo. È molto importante definire giuridicamente le procedure per garantire l'effettiva portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online, ma occorre continuare a lavorare, insieme per l'armonizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche a livello europeo, limitando il forte divario digitale tra le diverse aree del nostro continente. Certamente positivo l'ampliamento delle opportunità per i consumatori, è auspicabile che siano tra l'altro tutelati il diritto d'autore e la qualità delle industrie culturali e creative.

 

Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)

18-05-2017

Nonostante, la decisione del settembre 2015, dove si concordava il trasferimento di 160.000 rifugiati dalla Grecia e dall'Italia entro settembre 2017, ad oggi è stato effettivamente accettato, il trasferimento di 18.770 persone soltanto, l'11% appena.
Questa risoluzione, che ho sostenuto con convinzione, chiede ai paesi UE di adempiere agli obblighi di accoglienza di richiedenti asilo, provenienti dalla Grecia e dall'Italia, i paesi maggiormente esposti all'arrivo di migranti dall'Africa Sub-Sahariana e dal Nord-Africa. Occorre dare la priorità ai minori non accompagnati e alle donne, troppo spesso vittime di violenza e tratta. Inoltre, è necessario che la Commissione UE utilizzi ogni mezzo in suo potere, incluse le procedure di infrazione, per fare rispettare a tutti gli Stati membri gli obblighi di solidarietà e condivisione delle responsabilità sull'asilo previsti dai Trattati.

 

Situace v Maďarsku (B8-0295/2017, B8-0296/2017)

17-05-2017

La situazione in Ungheria ci preoccupa sempre di più. Gli attacchi alla stampa, le chiusure delle università, il respingimento dei migranti sembrano solo gesti estemporanei, invece sono il segnale evidente di un grave deterioramento dello stato di diritto, della limitazione della democrazia e dei diritti fondamentali e giustificano l'avvio della procedura formale per determinare se in questo Stato membro ci sia un "evidente rischio di grave violazione" dei valori dell'UE.
Come stabilito nella risoluzione, sono favorevole all'attivazione dell'articolo 7 paragrafo 1 per l'invio di specifiche raccomandazioni all'Ungheria al fine di impedire evidenti gravi violazioni dei valori fondanti dell'UE.

 

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Il Parlamento europeo, oggi, ha approvato la risoluzione sulla Brexit dopo un acceso dibattito sul ruolo che dovranno ricoprire le istituzioni europee nei futuri negoziati con la Gran Bretagna. Siamo i primi a reagire dopo l'attivazione, da parte della May, dell'articolo 50. Abbiamo voluto ribadire che nei negoziati tra UE e Regno Unito la priorità deve essere quella di tutelare i diritti acquisiti dai quattro milioni di cittadini europei, oggi minacciati dalla Brexit e dei loro interessi come imprenditori e lavoratori del mercato comunitario.
Noi, come Parlamento e soprattutto come gruppo S&D, siamo pronti ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione di questa istituzione, se non saranno rispettate le condizioni stabilite nella risoluzione: qualsiasi accordo futuro col Regno Unito dovrà rispettare gli standard sociali, ambientali e fiscali dell'Unione europea.

 

Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

05-04-2017

Il sistema di gestione degli aiuti umanitari funziona ad un ritmo senza precedenti, ma le risorse finanziarie non sono sufficienti per rispondere alla situazione attuale. È importante che si continuino i lavori seguendo un approccio globale e più sostenibile in materia di migrazione che comprenda la promozione di legami fra l'ambito umanitario e quello dello sviluppo e la necessità di collaborare con tutti i partner tra i quali, le autorità locali, le ONG e il settore privato per sviluppare strategie basate su dati concreti per affrontare questa sfida, pur riconoscendo che l'aiuto umanitario non è uno strumento di gestione delle crisi.
L'Unione europea si impegna a fornire la miglior assistenza umanitaria possibile e, in qualità di primo donatore mondiale, cerca di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati. Noi parlamentari esortiamo l'UE e gli Stati membri a onorare gli impegni assunti e ad aumentare i propri impegni finanziari in linea con l'aumento delle necessità di molti Paesi, consci del fatto che il diritto internazionale e i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza devono rimanere il quadro di riferimento della risposta umanitaria dell'UE alle crisi dei rifugiati e degli sfollamenti forzati.

 

Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017

Le donne rappresentano meno della metà del totale della popolazione in età lavorativa nelle zone rurali dell'Unione, e circa il 45% della popolazione economicamente attiva. Esse ricoprono un ruolo attivo in queste zone e partecipano come amministratrici e imprenditrici. Proprio loro costituiscono un baluardo dello sviluppo sostenibile delle zone rurali: in quest'ottica, l'imprenditoria femminile deve essere incoraggiata e sostenuta nell'ambito delle strategie per lo sviluppo delle aree rurali, attraverso l'istruzione e la formazione professionale, le reti imprenditoriali e l'accesso agli investimenti.
Invitiamo la Commissione e gli Stati membri a includere l'importanza del ruolo ricoperto dalle donne nell'ambito delle future politiche per lo sviluppo rurale, e a definire degli obiettivi per quanto riguarda l'impiego adeguatamente retribuito.

 

Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)

14-03-2017

È necessario garantire una gestione efficace e che comporti consumi ridotti delle materie prime secondarie e deve essere considerato prioritario uno sforzo comune nell'ambito della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. Il Parlamento, pertanto, invita, grazie a questa relazione, la Commissione a elaborare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie. Con l'implementazione di nuove normative potremo rispondere a nuove sfide nel campo della gestione e del trattamento ecologico dei rifiuti, che dovranno essere affrontate combinando il finanziamento alla ricerca con strumenti normativi mirati. Risulta quindi di primaria importanza che gli Stati membri assicurino la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di un trattamento opportuno di tali rifiuti.

 

Boj proti terorismu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Ho votato a favore di questa proposta che si inserisce nel contesto dello sviluppo di una nuova strategia di sicurezza interna all'Unione, in seguito alla richiesta del Consiglio di un'azione accelerata, all'indomani degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e di Bruxelles del 22 marzo 2016.
La proposta di direttiva rafforza il quadro giuridico dell'UE, per la prevenzione degli attentati terroristici, qualificando come reato anche le azioni preparatorie quali l'addestramento e i viaggi all'estero per scopi terroristici.
E' inoltre rilevante lo sforzo di rafforzare le norme a protezione delle vittime del terrorismo, e al contempo di fornire formazione continua alle forze di sicurezza, alle autorità di contrasto e alle istituzioni giudiziarie anche per vigilare sulla difesa dei diritti umani, nel quadro delle misure adottate per contrastare l'estremismo violento e il terrorismo.

 

Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)

16-02-2017

Con questa proposta di risoluzione, il Parlamento si impegna a rispondere alle tante aspettative dei cittadini europei che temono l'Europa e che spesso è considerata nemica. La mancanza di una visione comune da parte degli Stati membri per quanto riguarda il futuro del nostro continente ha dato luogo a un montante "euroscetticismo" che sta portando a un ritorno al nazionalismo e che rischia di pregiudicare l'esistenza stessa dell'Unione.
Dobbiamo riaffermare la missione di "un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa" per mitigare qualsiasi tendenza alla disintegrazione e chiarire ancora una volta il valore politico e storico nonché la natura costituzionale dell'UE. Per perseguire questo obiettivo, dobbiamo compiere maggiori progressi nel quadro del trattato di Lisbona.
Non da ultimo, proponiamo di trasformare la Commissione nella principale autorità esecutiva, aumentando la trasparenza e migliorando l'efficacia delle azioni intraprese a livello comunitario.

 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)

16-02-2017

I dati evidenziano che nel 2014 la crescita media delle vendite di robot è aumentata al 29%, il più considerevole aumento annuo mai registrato e che i fornitori di parti motrici e l'industria elettronica sono diventati i principali propulsori della crescita. Le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio e, negli ultimi duecento anni, il tasso di occupazione è aumentato costantemente grazie agli sviluppi tecnologici.
Lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, è potenzialmente in grado, di trasformare le abitudini di vita e lavorative, innalzare i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza e migliorare il livello dei servizi, nel breve e medio termine.
La robotica e l'intelligenza artificiale promettono di portare benefici in termini di efficienza e di risparmio economico non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l'assistenza medica, l'istruzione e l'agricoltura.
Questi progressi devono essere accompagnati da una legislazione attenta, che riconosca gli aspetti positivi dell'evoluzione tecnologica, evitando però di equiparare l'essere umano alla macchina. Per questa ragione ho ritenuto di votare contro alcuni emendamenti e mi auguro che la Commissione nel prossimo futuro tenga conto delle perplessità espresso da molti colleghi.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  15G263
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06076
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G263
  1047 Bruxelles