• Teresa   RIERA MADURELL  

Teresa RIERA MADURELL : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k opatřením v návaznosti na převod legislativních pravomocí a kontrolu výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států  
- ITRE_AD(2013)510865 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 
STANOVISKO k přezkumu evropské politiky sousedství  
- ITRE_AD(2011)470004 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k zajištění nezávislých posouzení dopadů  
- ITRE_AD(2010)448644 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES  
- AFET_AD(2010)430670 -  
-
AFET