Jana HYBÁŠKOVÁ : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 30-09-2004 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (Česko)
 • 01-10-2004 / 06-05-2009 : Evropští demokraté (Česko)
 • 07-05-2009 / 13-07-2009 : Evropská demokratická strana (Česko)

Předsedkyně 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Rozpočtový výbor
 • 21-07-2004 / 04-09-2005 : Výbor pro rozvoj
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 21-02-2005 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 05-09-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradnice 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 13-03-2006 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích  
- AFET_AD(2006)370244 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení a které nabádá členské státy, aby zařadily Hizballáh na seznam teroristických organizací, který vypracovala EU  
- P6_DCL(2008)0057 - Nevzato v potaz  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Datum zahájení : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatářů : 78 - 23-10-2008
Písemné prohlášení o nedávných popravách nezletilých osob íránskými orgány  
- P6_DCL(2006)0006 - Nevzato v potaz  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Datum zahájení : 01-02-2006
Platné do : 01-05-2006
Počet signatářů : 106 - 01-05-2006
Písemné prohlášení o stažení Izraele z pásma Gazy  
- P6_DCL(2005)0053 - Nevzato v potaz  
Charles TANNOCK , Jana HYBÁŠKOVÁ , Marek SIWIEC , André BRIE , Frédérique RIES  
Datum zahájení : 28-09-2005
Platné do : 28-12-2005
Počet signatářů : 148 - 28-12-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.