• Zuzana   ROITHOVÁ  

Zuzana ROITHOVÁ : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012  
- LIBE_AD(2014)524739 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- LIBE_AD(2014)524746 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012  
- LIBE_AD(2014)524742 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)  
- IMCO_AD(2011)460676 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu  
- IMCO_AD(2010)438494 -  
-
IMCO