• Zuzana   ROITHOVÁ  

Zuzana ROITHOVÁ : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami  
- P7_DCL(2013)0017 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 78 - 08-01-2014
Písemné prohlášení k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv  
- P7_DCL(2012)0018 - Nevzato v potaz  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 141 - 05-07-2012
Písemné prohlášení o uplatňování zásady reciprocity osvobození od vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě a Spojeným státům americkým  
- P7_DCL(2011)0008 - Nevzato v potaz  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Datum zahájení : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Počet signatářů : 144 - 09-06-2011
Písemné prohlášení o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou  
- P7_DCL(2010)0089 - Přijato  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 08-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0087
Počet signatářů : 375 - 07-03-2011
Písemné prohlášení o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)  
- P7_DCL(2010)0012 - Přijato  
Françoise CASTEX , Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS  
Datum zahájení : 08-03-2010
Platné do : 09-09-2010
Přijato (datum) : 09-09-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0317
Počet signatářů : 393 - 09-09-2010