Zuzana ROITHOVÁ : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Místopředsedkyně 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 27-04-2005 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 15-02-2005 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 04-04-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup]  
- IMCO_AD(2008)407801 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení  
- FEMM_AD(2008)404562 -  
-
FEMM 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o evropských standardech pro dětskou obuv  
- P6_DCL(2009)0032 - Nevzato v potaz  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 55 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o budoucnosti evropského textilního průmyslu  
- P6_DCL(2004)0047 - Nevzato v potaz  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Datum zahájení : 11-11-2004
Platné do : 11-02-2005
Počet signatářů : 79 - 11-02-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.