Zuzana ROITHOVÁ

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česká republika)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česká republika)

Místopředsedkyně

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 17.09.2009 / 03.07.2013 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Členka

 • 21.07.2004 / 21.07.2004 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15.09.2004 / 27.04.2005 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 04.07.2013 / 30.06.2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradnice

 • 22.07.2004 / 15.02.2005 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16.09.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 04.04.2005 / 14.01.2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

175

Tlaková zařízení (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (hlasování)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(17.12)

Rádiová zařízení (rozprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(17)

Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (hlasování)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(9.20)

Politika EU vůči Bělorusku (rozprava)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(14)

Strategie vnitřní bezpečnosti EU (rozprava)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(17)

Celní kodex Unie (rozprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(25)

Pyrotechnické výrobky (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (hlasování)

22-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-22(7.7)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

10

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o síti SOLVIT

IMCO
02-03-2010 A7-0027/2010

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

5

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012

LIBE
26-02-2014 LIBE_AD(2014)524739

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury

LIBE
24-02-2014 LIBE_AD(2014)524746

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012

LIBE
24-02-2014 LIBE_AD(2014)524742

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)

IMCO
14-04-2011 IMCO_AD(2011)460676

STANOVISKO k posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu

IMCO
12-04-2010 IMCO_AD(2010)438494

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

3

STANOVISKO k souladu Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými s právy zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie

LIBE
04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

IMCO
07-12-2011 IMCO_AD(2011)473720

STANOVISKO o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo

AFET
22-03-2011 AFET_AD(2011)456623

Návrhy usnesení

114

Společný návrh usnesení o situaci na Ukrajině

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Společný návrh usnesení o střetech v Súdánu a následné cenzuře sdělovacích prostředků

09-10-2013 RC-B7-0444/2013

  Motion for a resolution on Clashes in Sudan and subsequent media censorship

07-10-2013 B7-0455/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0452/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu

11-09-2013 RC-B7-0410/2013

Společný návrh usnesení o Středoafrické republice

11-09-2013 RC-B7-0399/2013

Společný návrh usnesení o situaci v Demokratické republice Kongo

11-09-2013 RC-B7-0390/2013

Společný návrh usnesení o situaci v Džibutsku

03-07-2013 RC-B7-0347/2013

Společný návrh usnesení o situaci v Nigérii

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

Písemná prohlášení

5

Písemné prohlášení o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES

Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 78 - 08-01-2014

Písemné prohlášení k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv

17-04-2012 P7_DCL(2012)0018 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ

Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 141 - 05-07-2012

Písemné prohlášení o uplatňování zásady reciprocity osvobození od vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě a Spojeným státům americkým

07-03-2011 P7_DCL(2011)0008 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES

Datum zahájení : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Počet signatářů : 144 - 09-06-2011

Písemné prohlášení o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou

10-11-2010 P7_DCL(2010)0089 Přijato

Podrobnosti

Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER

Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 08-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0087
Počet signatářů : 375 - 07-03-2011

Písemné prohlášení o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)

08-03-2010 P7_DCL(2010)0012 Přijato

Podrobnosti

Françoise CASTEX , Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS

Datum zahájení : 08-03-2010
Platné do : 09-09-2010
Přijato (datum) : 09-09-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0317
Počet signatářů : 393 - 09-09-2010

Parlamentní otázky

62

Konec projektu Dolceta

11-04-2014 P-004562/2014 Komise

Nepřiměřená délka soudního řízení v občanskoprávních věcech v Itálii

01-04-2014 E-004003/2014 Komise

VP/HR - Práva žen zadržovaných v Egyptě

07-03-2014 E-002713/2014 Komise

VP/HR - práva žen v Afghánistánu

18-02-2014 E-001838/2014 Komise

Zaručení ochrany duševního vlastnictví při registraci krmných aditiv

10-01-2014 E-000202/2014 Komise

Jednotná pravidla prodeje léku pseudoefedrin

10-01-2014 E-000201/2014 Komise

Jednotná pravidla prodeje léku pseudoefedrin

10-01-2014 E-000200/2014 Rada

Volný pohyb v rámci EU

07-01-2014 O-000003/2014 Komise

Volný pohyb v rámci EU

07-01-2014 O-000002/2014 Rada

Genetická modifikace hospodářských zvířat

16-07-2013 P-008721/2013 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

214

Vysvětlení hlasování

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů

Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely (rozprava)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(22)

Vysvětlení hlasování

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0068/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče (rozprava)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(3)

Vysvětlení hlasování

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0070/2009 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

Vysvětlení hlasování

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0085/2009 - ZPRÁVA o smlouvách o rozvojových cílech tisíciletí

Vysvětlení hlasování

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0041/2009 - ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti

Budoucnost automobilového průmyslu (rozprava)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Nové potraviny (rozprava)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(16)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí

IMCO
16-05-2007 A6-0191/2007

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup]

IMCO
07-10-2008 IMCO_AD(2008)407801

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

FEMM
27-05-2008 FEMM_AD(2008)404562

Návrhy usnesení

3

  MOTION FOR A RESOLUTION on the EU's Policy towards the Cuban Government

19-06-2007 B6-0260/2007

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Venezuele

23-05-2007 RC-B6-0206/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION sur le Venezuela

22-05-2007 B6-0206/2007

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o evropských standardech pro dětskou obuv

09-03-2009 P6_DCL(2009)0032 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI

Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 55 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o budoucnosti evropského textilního průmyslu

11-11-2004 P6_DCL(2004)0047 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ

Datum zahájení : 11-11-2004
Platné do : 11-02-2005
Počet signatářů : 79 - 11-02-2005

Parlamentní otázky

18

Situace sklářského a keramického průmyslu v Evropě a povinné certifikace nádobí

26-09-2008 E-5395/2008 Komise

Čerpání fondů zdravotnickými zařízeními

12-03-2008 P-1706/2008 Komise

Evropský patentový systém

22-11-2007 E-5968/2007 Rada

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech