Anna FOTYGA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Kontakt