Luisa Fernanda RUDI UBEDA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 14-11-2004 / 31-03-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Popular (Španělsko)

Předsedkyně 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 22-09-2004 / 19-02-2008 : Konference předsedů delegací
 • 21-02-2005 / 31-03-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 31-03-2008 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Výbor pro mezinárodní obchod

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006  
- IMCO_AD(2008)400497 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k předběžnému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2008  
- IMCO_AD(2007)392037 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii  
- IMCO_AD(2006)378790 -  
-
IMCO 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.