Luis de GRANDES PASCUAL : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Poslední činnosti 

Kontakt