Matteo SALVINI

Vystoupení na plenárním zasedání

267

Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Představení priorit estonského předsednictví Rady (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Příprava summitu G7 (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Situace v Maďarsku (rozprava)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

2

návrhy usnesení za skupinu/výbor

13

Návrh usnesení o sociální odpovědnosti podniků

12-03-2018 B8-0152/2018

Návrh usnesení o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku

05-02-2018 B8-0079/2018

Návrh usnesení o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou

08-02-2017 B8-0141/2017

Návrh usnesení o podpoře obětem thalidomidu

12-12-2016 B8-1343/2016

Návrh usnesení o situaci v Itálii po zemětřeseních

23-11-2016 B8-1284/2016

Návrh usnesení o vztazích mezi EU a Tureckem

22-11-2016 B8-1279/2016

Návrh usnesení NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI

12-05-2016 B8-0621/2016/rebv. 1

Návrh usnesení o statusu tržního hospodářství Číny

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

38

Návrh usnesení o zvýšení porodnosti v Evropě

12-09-2017 B8-0532/2017

Návrh usnesení o škodách způsobených směrnicí o vysílání pracovníků

29-06-2016 B8-0859/2016

Návrh usnesení o imigrační politice Komise

29-06-2016 B8-0856/2016

Návrh usnesení o chabých pokusech Komise zvládnout nelegální přistěhovalectví

27-06-2016 B8-0844/2016

Návrh usnesení o sankcích uvalených na Rusko

27-05-2016 B8-0674/2016

Návrh usnesení k sebevražednému útoku zaměřenému na křesťany v Láhauru

22-04-2016 B8-0504/2016

Návrh usnesení o ústřední databázi radikálních imámů

21-04-2016 B8-0501/2016

Písemná prohlášení

20

Písemné prohlášení o druhu Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o podpoře evropského odvětví obilovin

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 21 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o zavíječi zimostrázovém (Cydalima perspectalis)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o statusu vlka obecného (canis lupus) jako chráněného druhu

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 15 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o potravinářských přídatných látkách E249 a E250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 19 - 02-03-2017

Písemné prohlášení o důležitosti specializované technické odborné přípravy mladých lidí, kteří chtějí pracovat v primárním sektoru

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 25 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o boji proti padělání v odvětví vína a lihovin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 23 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o nehmotném kulturním dědictví, kterým jsou znalostní postupy pro výrobu vína

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 27 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o dětských obětech násilí, zneužívání a špatného zacházení

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 38 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o nezbytnosti zajistit, aby Rusko zůstalo strategickým partnerem EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 29 - 13-12-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komise

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komise

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komise

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komise

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komise

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komise

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komise

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komise

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komise

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

12

Sociální odpovědnost podniku

01-03-2018 O-000026/2018 Komise

Empirický základ dohody CETA - studie

10-11-2016 O-000137/2016 Komise

Technologie pro úpravu genomů: příležitosti a rizika

24-06-2016 O-000097/2016 Komise

Přeprava hospodářských zvířat do Turecka

24-06-2016 O-000096/2016 Komise

Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin

25-02-2016 O-000031/2016 Komise

Ochrana evropského dědictví

06-05-2015 O-000047/2015 Komise

Informování spotřebitelů a označování masa pocházejícího z rituální porážky

17-03-2015 O-000027/2015 Komise

Využívání evropských fondů na letištích

17-03-2015 O-000026/2015 Komise

Neuvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí

05-02-2015 O-000015/2015 Komise

Dohody ve farmaceutickém průmyslu

10-12-2014 O-000094/2014 Komise