Marco RIZZO : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito dei Comunisti Italiani (Itálie)

Místopředseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutných akcích Evropské unie na podporu evropského leteckého průmyslu  
- P6_DCL(2007)0033 - Nevzato v potaz  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO  
Datum zahájení : 28-03-2007
Platné do : 28-06-2007
Počet signatářů : 24 - 29-06-2007
Písemné prohlášení o vytvoření evropské agentury pro energetiku a o zřízení evropského hospodářského zájmového sdružení pro řízení výroby a distribuce elektrické energie na území Evropské unie  
- P6_DCL(2006)0085 - Nevzato v potaz  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO , Helmuth MARKOV  
Datum zahájení : 29-11-2006
Platné do : 15-03-2007
Počet signatářů : 25 - 15-03-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.