Tunne KELAM : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 25-03-2009 : Erakond Isamaaliit (Pro Patria Union) (Estonsko)
 • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Isamaa ja Res Publica Liit (Estonsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k posílení evropské politiky sousedství  
- REGI_AD(2007)390538 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zachování vysílání televizní stanice PRO TV v Moldavsku  
- P6_DCL(2009)0013 - Nevzato v potaz  
Maria PETRE , Joseph DAUL , Tunne KELAM , Theodor Dumitru STOLOJAN , Marian-Jean MARINESCU  
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 81 - 08-05-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.