Tunne KELAM : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Poslední činnosti 

Kontakt